Loopt Atilla de Hun nog steeds rond?

Het is algemeen bekende geschiedenis dat de Huns, of de Hunnen, Euro- Aziatische nomaden waren onder leiding van de legendarische Atilla de Hun. Ze leefden begin 5e eeuw en hun afkomst was Altaïsch en Oeraals. Het waren beslist geen lieverdjes, en dat is nog zacht uitgedrukt. Met snelle paardjes draafden ze op kruistocht en verwoesten ze alles en iedereen wat op hun pad kwam. In het jaar 454 werden ze verslagen door de Gotische stammen. Maar zijn ze wel helemaal verslagen?

Atilla de Hun was een tacticus, een strateeg, een visionair. Mensen zoals Atilla lopen vandaag de dag nog steeds in ons midden. Denk maar aan de meest opvallende zoals rijke CEO’s van bedrijven, corrupte politici, hoge geestelijken en wereldleiders/dictators. Maar er zijn er ook die geniepig onder de radar blijven. Sterker nog, iedereen heeft wel een Hun in zijn of haar omgeving doch is zich er meestal niet van bewust. De Huns bezitten kennis en macht, ze zijn overal, maar je weet niet of het er een is.

Ruim 5000 jaar geleden leefden in Nederland een vredelievend boerenvolk, de trechterbekers. Toen al, in die oertijd spraken zij over de Huns. Maar zoals de geschiedschrijving ons leert, waren het reuzen die met knotsen de boel bestierden. Reuzen…? Ik vraag mij dat af, als je bedenkt dat de trechterbekers slechts 1.40 a 1.50 meter groot waren. In hun ogen was iemand van 1.80 of 1.90 al snel een reus.

Foto: Atilla de Hun (bron: ernak-horde.com/Hun_culture )