Sneak preview van de radio podcast: Journalistieke zoektocht De Huns, langs N34 Hunebed Highway.
Wat weten de omstreden Drentse predikant Johan Picardt(1660) en Vincent van Gogh(1884) van elkaar?
Zijn de aardbevingen werkelijk het gevolg van gasboringen…? Het 400 jaar oude boek van Picardt beschrijft al bevingen in de ballerkuil nabij de verborgen stad Hunso.
RTV Drenthe bericht dat nabij Borger de klok een uur spontaan terugspringt…

klik op de foto om te luisteren naar de radio podcast.